Startende ondernemer

Starter? Met een accountant start je beter!

Hier vindt u informatie over wat wij, als accountants en (belasting-) adviseurs, voor u als startende ondernemer kunnen betekenen.

De startende ondernemer en z'n startproblemen

Wie van plan is een eigen bedrijf te beginnen of wellicht al van start is gegaan, weet dat het een zeer aantrekkelijk idee is om eigen baas te zijn. Zelf rechtstreeks profiteren van de resultaten! Veel starters merken echter na korte of langere tijd dat ze de expeditie iets te licht hebben opgevat. Bij onvoldoende voorbereiding kan het gebeuren dat door tegenvallende resultaten niet aan de verplichtingen kan worden voldaan. Of dat de start te voorzichtig is ingezet waardoor alsnog allerlei investeringen moeten worden gedaan. Zorgen die te voorkomen zijn! Om als startende ondernemer tijdig de juiste informatie te verkrijgen, is het verstandig een goede en betrouwbare adviseur in te schakelen. De Accountant-Administratieconsulent (AA) is zo'n adviseur. Wij staan u graag bij in de uitvoering van uw plannen.

Het ondernemingsplan, blauwdruk voor succes

Eerste voorwaarde voor succesvol ondernemen is een degelijk ondernemingsplan. Een goed overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties. Prettig voor uzelf, onontbeerlijk voor belanghebbende derden. Een goed doortimmerd ondernemingsplan geeft hen een beeld van waar u en zij aan beginnen! Zij zullen alleen met u in zee gaan als ze voldoende vertrouwen in u hebben. Een goed ondernemingsplan kan hun dat geven. Onze beroepsorganisatie, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), heeft samen met instellingen als de Kamer van Koophandel een Uniform Ondernemingsplan, handleiding voor startende ondernemers, ontwikkeld. Stap voor stap begeleidt het u bij de ontwikkeling van uw ideeën.

De AA is ondernemer naast de ondernemer

De AA is accountant en ondernemer, gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf. De affiniteit ligt verder ook bij verenigingen en stichtingen, vrije beroepsbeoefenaren en agrariërs. Meer dan 95% van het Nederlands bedrijfsleven valt onder die noemer. Door de opleiding en ervaring is de AA een niet te evenaren adviseur voor het bedrijfsleven, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf. Juist omdat veel MKB-ondernemers om bedrijfseconomische redenen niet over een eigen staf van medewerkers beschikken, moeten ze kunnen terugvallen op een adviseur die volledig op de hoogte is van de cijfers. Permanente educatie staat garant voor kennis die up to date is.

De AA zorgt voor beter inzicht in de jaarcijfers

Wij geven aan de hand van het ondernemingsplan adviezen over het financiële gedeelte. Dat bestaat uit vier delen:

  • De investeringsbegroting
  • De financieringsbehoefte
  • De exploitatiebegroting
  • De liquiditeitsprognose
  • De berekening van de aflossingscapaciteit

Wij toetsen met een kritische blik het plan op z'n realiteitsgehalte en op mogelijke verbeteringen. Vanuit onze financiële achtergrond kunnen wij behulpzaam zijn bij gesprekken met de bank of andere vermogensverschaffers. Bovendien zij wij deskundig op het gebied van belastingzaken, sociale wetgeving en subsidiemogelijkheden die de overheid startende ondernemers biedt. Een eerste voorwaarde voor betere jaarcijfers. Wij geven waar nodig waardevolle adviezen voor betere bedrijfsvoering en kunnen tevens helpen bij het opstellen van de jaarrekening en zo nodig alle wettelijk voorgeschreven controles uitvoeren. Uiteraard hoeven onze werkzaamheden niet hier op te houden. Wij kunnen uiteraard meer voor u betekenen!

Onze startersbegeleiding: goede raad is niet duur

Om starters op weg te helpen, bieden wij hen een speciaal adviestarief. Wij zijn bereid om starters te begeleiden bij het invullen van het financiële gedeelte van het ondernemingsplan voor een gereduceerd tarief. Gedurende een dagdeel wordt het financiële gedeelte van het ondernemingsplan doorgelicht en wordt de haalbaarheid beoordeeld. Een volledig ingevuld ondernemingsplan is natuurlijk een eerste voorwaarde om gebruik te kunnen maken van dit speciale startersvoordeel. Bovenstaande werkzaamheden kosten u à € 200,00 exclusief omzetbelasting. Besluit u na de start van uw onderneming klant te blijven, dan wordt u niets in rekening gebracht. Het eerste gesprek is uiteraard gratis.

Wij zijn aangesloten bij de NBA en Fiscount

In Nederland zijn de Accountants georganiseerd in een landelijke beroepsorganisatie, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
Het beroep AA is bij Wet geregeld: de titel Accountant is beschermd. De AA moet zich strikt houden aan beroepsregels. Controle op de naleving van de beroepsregels en op een correcte uitoefening van het beroep geschiedt door een onafhankelijke Raad van Tucht. Ook zijn wij aangesloten bij Fiscount, een samenwerkingsverband met fiscalisten, juristen en accountants.

Checklist startende ondernemer

Voor de startende ondernemer hebben wij een checklist samengesteld. Klik hier om deze te raadplegen.