Algemene voorwaarden

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn onder nummer 3641 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen. Een afschrift van deze voorwaarden worden u kosteloos op verzoek toegezonden.

U kunt uw verzoek tot toezending van de voorwaarden hier doen.