Aansprakelijkheidsuitsluiting

De informatie zoals opgenomen op deze internetsite is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze internetsite verstrekte informatie.

De op deze internetsite verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze internetsite verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite verstrekte informatie.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden. Over deze informatiebronnen hebben wij geen controle en dragen wij dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van deze informatiebronnen.