AA Accountants

Als AA accountant aangesloten bij de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, vallen wij onder het wettelijk toezicht uitgevoerd door de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening Accountants-administratieconsulenten. Onderdeel van dit toezicht is een periodieke toetsing van ons kantoor. Bovendien heeft een AA accountant een permanente educatieplicht om ervoor te zorgen dat zijn of haar kennis up-to-date is. Onze AA Accountants zijn tevens wettelijk beëdigd. Dit alles geeft een stukje extra zekerheid.