Archief

Werkgevers krijgen 3 maanden extra voor administratieve verplichtingen rond ww-premie

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking, waaronder ww-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. Hoewel er allerlei voorlichting wordt gedaan door het ministerie, geven werkgeversorganisaties aan dat niet alle werkgevers op tijd zullen kunnen voldoen aan de administratieve vereisten die onderdeel zijn van ...

Lees meer

In 2020 verdubbeling bijtelling zakelijke elektrische auto

In 2020 verdubbelt de bijtelling voor de berijder van een zakelijke elektrische auto. Deze gaat van 4% naar 8%. Bovendien geldt de 8% alleen nog over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs. Dit staat in het voorstel van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, die op Prinsjedag is gepubliceerd. Bijtelling De bijtelling bij ...

Lees meer

KvK stopt met verkoop adresgegevens zzp’ers en bestuurders

De Kamer van Koophandel (KvK) stopt op 1 juli 2019 met het doorverkopen van namen en adresgegevens van zzp’ers en bestuurders. Deze namen en adressen worden aangeboden onder de productnaam ‘Adressenbestand Online’. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) acht de verkoop van adressenbestanden in strijd met de privacyregels. De KvK geeft aan ...

Lees meer

Geen naheffing btw-teruggaaf als fiscus simpele fout niet corrigeert

Een ondernemer houdt zich bezig met de begeleiding van (minderjarige) artiesten. Hij claimt over een aantal kwartalen btw-aftrek. De aftrek wordt verleend, nadat de inspecteur facturen heeft opgevraagd en gecontroleerd. Hij maakt daarbij het voorbehoud dat de btw achteraf kan worden gecorrigeerd. Enkele jaren later blijkt bij een boekenonderzoek dat ...

Lees meer

Voorlopige aanslag te hoog door dividenduitkering

Als het goed is, heeft u in januari uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 weer ontvangen. Controleer die aanslag altijd goed, zeker als er sprake is van een dividenduitkering afkomstig uit aanmerkelijk belang. De fiscus houdt namelijk niet altijd rekening met ingehouden dividendbelasting. Inkomen uit dividend Als u een dividenduitkering ontvangt uit een ...

Lees meer

Cryptovaluta en Belastingdienst

Als je cryptovaluta hebt, moet je dat opgeven in de belastingaangifte. Volgens de fiscus valt dit onder het box 3-vermogen. Hiervoor moet je uitrekenen wat de waarde van het cryptovermogen was op de peildag. Dat is dit belastingseizoen 1 januari 2018. Dat schrijft RTLnieuws. Waarde verdampt Voor de bezitters van crypto zoals ...

Lees meer

De Faillissementswet wordt aangepast

Ingangsdatum: nog niet bekend Wat verandert er? U kunt als onderneming in financiële problemen de rechter vragen een stille bewindvoerder te benoemen. De stille bewindvoerder geeft u advies en begeleiding in de omgang met uw schuldeisers. Om een faillissement te voorkomen helpt de stille bewindvoerder u bij het vinden van een oplossing ...

Lees meer

Aanvraag compensatieregeling transitievergoeding compensatie mogelijk vanaf 2020

Heeft u of uw klant een werknemer ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het beëindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt en is er een transitievergoeding betaald? Dan kunt u met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan bij dienstverbanden die zijn beëindigd vanaf 1 juli 2015. ...

Lees meer

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Ingangsdatum: 1 januari 2019 Wat is er veranderd? Ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting doen, kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik genomen? En is op dat gebouw nog geen 3 ...

Lees meer

Fiscus keert 445 miljoen niet betaalde kindgebonden budget alsnog uit

250.000 tot 300.000 ouders krijgen eenmalig een zak geld van de Belastingdienst. Per gezin kan dit oplopen tot soms wel enkele duizenden euro’s. Het gaat om ten onrechte niet uitgekeerde toeslagen voor gezinnen met kinderen onder een bepaalde inkomensgrens. Dat schrijft NRC. Fout in systeem De toeslag is afhankelijk van de inkomenssituatie ...

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Het UWV zal de kleine werkgever een compensatie verstrekken voor de door hem verschuldigde transitievergoedingen aan zijn werknemers, wanneer hij de onderneming door pensionering of wegens ziekte of gebreken niet kan voortzetten. Dit wordt geregeld in het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (verwachte ingangsdatum 1 januari 2020). Ook wordt voorgesteld om ...

Lees meer

Programma innovatief en duurzaam MKB Groningen opnieuw open

Het Programma innovatief en duurzaam MKB Groningen is van 6 februari 2019 tot en met 31 december 2020 opnieuw opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen. Doel Het doel van het programma is het initiëren en faciliteren van innovatieve en duurzame projecten van het Gronings mkb. Kleine en middelgrote Groningse ondernemingen, eventueel in ...

Lees meer