WKR lastig werkbaar voor mkb

De WKR is ingevoerd om de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers eenvoudiger te maken voor de overheid en voor werkgevers. Volgens de Tweede Kamer zijn er echter signalen dat het alleen maar ingewikkelder is geworden en dat de WKR in elk geval voor het mkb lastig werkbaar is. Daarom heeft de Kamer bij de behandeling van de Prinsjesdagstukken een motie aangenomen die om vervroeging van de evaluatie van de WKR verzoekt.
Staatssecretaris Wiebes van Financiën volgt het oordeel van de Kamer voor deze motie. Hij ontraadt de motie niet, maar neemt hem ook niet zonder meer over.