Wettelijk minimumloon 18- t/m 21-jarigen per 1 juli 2019 tot ruim 19% hoger!

Op 16 april 2019 zijn de verhoogde bedragen van het wettelijk minimumloon gepubliceerd. Hieruit blijkt dat met name de bedragen voor 18-jarigen t/m 21-jarigen aanzienlijk worden verhoogd. Ten opzichte van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 krijgen 21-jarigen ruim 19% meer loon, 20-jarigen bijna 15,7%, 19-jarigen ruim 10,4% en 18-jarigen ruim 6,5% meer loon. Werkgevers zullen deze forse stijging van de loonkosten waarschijnlijk gaan doorberekenen in hun producten en diensten. Ook zullen de sociale uitkeringen voor deze leeftijdscategorieën, voor zover gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, evenredig stijgen.