Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 17 november jl het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer die er op 20 december naar alle waarschijnlijkheid ook mee instemt. Hierdoor is het per 1 januari 2017 niet meer mogelijk om nieuwe pensioenuitspraken van de directeur grootaandeelhouder (DGA) in eigen beheer uit te voeren. De bestaande pensioenregeling zal premievrij gemaakt moeten worden. De staatssecretatis stelt hiervoor 31 maart 2017 als deadline.