Wet WWFT is aangescherpt

Ingangsdatum: 25 juli 2018

Het heeft nog lang geduurd maar uiteindelijk is nu de Wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme aangepast. De aanpassingen in de wet zijn ontleend aan de Vierde anti-witwasrichtlijn van de EU.

Zie de gehele wet hier

Voor u is onder andere de verlaging van meldgrenzen belangrijk

De grens vanaf welke transactie, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt, moet worden gemeld, is verlaagd van €15.000 naar €10.000.

Bemiddelaars bij de koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen dienen transacties te melden waarbij deze goederen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, indien het contant te betalen bedrag €20.000 of meer bedraagt. Dat was €25.000.