Wat kan je in het jaar 2023 belastingvrij schenken

Ook in 2023 kan er weer belastingvrij worden geschonken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, bedraagt in 2023 € 6.035 per kind. De algemene vrijstelling voor een schenking aan ieder ander bedraagt in 2023 € 2.418.

Let op!
Schenkingen door beide ouders worden aangemerkt als één schenking, ook als je niet meer samen bent.

Vrijstelling per jaar
De vrijstelling geldt per kalenderjaar. Een schenking in december 2022, bijvoorbeeld met kerst, staat een wederom vrijgestelde schenking in januari van dit jaar dus niet in de weg.

Schenken aan kleinkinderen
Voor schenkingen aan je kleinkinderen geldt geen specifieke vrijstelling. Wel kun je gebruikmaken van de algemene vrijstelling die voor 2023 is bepaald op € 2.418. Er geldt voor kleinkinderen wel een speciaal tarief als je meer schenkt dan de algemene vrijstelling, zie hierna:

Tarieven
Schenk je meer dan genoemde vrijstellingen aan je kinderen, dat moeten zij belasting betalen over het meerdere boven € 6.035. Bij een schenking aan je kinderen bedraagt het tarief 10% tot een bedrag van € 138.642. Over het meerdere is het tarief 20%. Bij een schenking aan de kleinkinderen bedraagt het tarief 18% tot een bedrag van € 138.642, terwijl over het meerdere een tarief geldt van 36%. Voor schenkingen aan willekeurige derden boven de algemene vrijstelling zijn deze tarieven respectievelijk 30% en 40%.

Let op! De verkrijger van de schenking moet de schenkbelasting betalen. Je kunt er ook voor kiezen als schenker de schenkbelasting te betalen, dat heet een schenking vrij van recht. De te betalen schenkbelasting is dan wel hoger dan bij een bruto schenking omdat de betaling van de schenkbelasting ook weer als schenking wordt gezien.

Eenmalig extraatje voor je kinderen
Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 28.947. Bij aantoonbaar gebruik van de schenking voor een dure studie geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 60.298.

De vrijstelling van de eigen woning is verlaagd naar het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling van € 28.947. Deze regeling staat bekend als de ‘jubelton‘, maar wordt in 2024 helemaal afgeschaft.