Vrije ruimte 2023 naar 3 procent

De vrije ruimte in de werkkostenregeling is in 2023 verruimd. Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Werkgevers kunnen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden. Sommige werkgevers gebruiken de vrije ruimte momenteel om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken, naast de mogelijkheden die er al zijn. Voor het jaar 2023 heeft het kabinet de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever verhoogd naar 3%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2023 1,18%.