Voorlopige (2024 en 2025) en definitieve (2023) forfaitaire rendementspercentages

De definitieve forfaitaire rendementspercentages 2023 voor de categorieën ‘bank- en spaartegoeden’ en ‘schulden’ zijn vastgesteld op 0,92% respectievelijk 2,46%. Deze percentages waren voorlopig vastgesteld op 0,36% respectievelijk 2,57%. Het forfaitaire rendementspercentage over 2023 voor de ‘overige bezittingen’ was al definitief vastgesteld op 6,17%. Voor 2024 is dit forfaitaire percentage definitief vastgesteld op 6,04% en voor 2025 op 5,88%. De voorlopige percentages 2024 voor ‘bank- en spaartegoeden’ en ‘schulden’ zijn 1,03% respectievelijk 2,47%. Voor 2025 zijn nog geen voorlopige percentages voor deze categorieën vastgesteld.