Versnelde afbouw aftrekposten voor inkomstenbelasting

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Het kabinet wil naast het versneld afbouwen van het maximale tarief voor aftrekkosten voor een eigen woning, dezelfde maatregel treffen voor andere grondslagverminderende posten. Het aftrektarief komt in 2023 uit op 37,05%. Het gaat om de volgende aftrekposten:

  • De ondernemersaftrek
  • De mkb-winstvrijstelling
  • De terbeschikkingstellingsvrijstelling
  • De persoonsgebonden aftrek

Het doel van deze maatregel is om de fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers te verkleinen.

Voor wie?

Ondernemers voor de inkomstenbelasting met winst uit onderneming

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.