Verblijfkosten eigen rijders verhoogd

Eigen rijders die meerdaagse internationale ritten maken, mogen – onder voorwaarden – een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen voor verblijfskosten. Het vaste bedrag hiervoor van € 35 per gereden dag (in 2016) is verhoogd naar € 35,50 per gereden dag in 2017. Dit heeft de Belastingdienst onlangs bekendgemaakt. Eigen rijders die van deze regeling gebruikmaken, hoeven geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren. Kiest de eigen rijder voor aftrek van de werkelijke verblijfskosten? Dan moet hij/zij aannemelijk kunnen maken dat die kosten het vaste bedrag per gereden dag overstijgen. De bewijsstukken moeten dan dus wel worden bewaard.

Aan deze regeling is een aantal voorwaarden verbonden:

  • De rit moet langer duren dan 24 uur.
  • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
  • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
  • U moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen en rittenstaten.
  • De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag.