Uitbreiding recht op transitievergoeding

Een werknemer kan ook recht op een transitievergoeding hebben bij een gedeeltelijk ontslag of inkrimping van het aantal uren. Tot dat oordeel komt de Hoge Raad, de hoogste rechter. De zaak betreft een lerares met een volledige dienstbetrekking die na 2 jaar ziekte wordt ontslagen. Haar werkgever biedt haar echter aansluitend een dienstverband aan voor 55%. De Hoge Raad vindt dat zij recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding, als sprake is van een substantiële en structurele vermindering van arbeidsuren. Onder een substantiële vermindering moet worden verstaan een reductie van de arbeidstijd van ten minste 20%. Onder structurele vermindering van uren verstaat de Hoge Raad een vermindering die naar redelijke verwachting blijvend is. Bijvoorbeeld vanuit bedrijfseconomische redenen of bij langdurige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.