Terugbetaling van belastingschulden ontstaan door corona

Vanaf 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om tijdig belasting te betalen. Terugbetaling van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen. De invorderingsrente zal per 1 januari 2022 stapsgewijs worden verhoogd naar het gebruikelijke niveau van 4%. Het is daarbij wel van belang dat u uw nieuwe aangiften op tijd indient en op tijd betaalt. 

Ondernemers hebben inmiddels een brief van de Belastingdienst ontvangen. Belastingen die een uiterste betaaldatum later dan 30 september 2021 hebben dienen weer op tijd te worden voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de aangiften omzetbelasting vanaf de maand september of het derde kwartaal 2021 weer op tijd moeten worden betaald, dus voor 31-10-2021. Boetes die worden opgelegd omdat niet op tijd is betaald of in het geheel niet is betaald, worden niet meer door de Belastingdienst kwijtgescholden.