Tarief box 2 gaat van 25% naar 26,90%

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Heeft u inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap? U heeft een aanmerkelijk belang als u minimaal 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Inkomsten hieruit worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief op winst uit aandelen gaat van 25% naar 26,25% in 2020 en naar 26,90% in 2021.

Voor wie?

Houders van een aanmerkelijk belang in een vennootschap.

Wanneer?
De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Zie ook de tarieven voor de inkomstenbelasting.

Aansprakelijkheidsuitsluiting