Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s gestart

Ondernemers die een emissieloze bedrijfsauto kopen of financial leasen, kunnen sinds 15 maart jl. daarvoor subsidie krijgen op grond van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). De ondernemer ontvangt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 5.000 per bedrijfsauto. Bij operational lease kan van deze subsidieregeling gebruik worden gemaakt als de leasemaatschappij de subsidie aanvraagt en verwerkt in het operational leasecontract. De regeling loopt tot en met 2025.

Tip

Ondernemers komen voor de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s – naast de SEBA – mogelijk ook in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Het moet om een elektrisch aangedreven voertuig gaan dat op de Milieulijst staat (code E 3110). Ook voor een oplaadpunt kan MIA worden verkregen. Attendeer ondernemers op deze tijdelijke subsidiekans en het gebruik van de MIA als zij van plan zijn om nieuwe bedrijfsauto’s aan te schaffen of te leasen. De MIA komt bovendien niet in mindering op het subsidiebedrag.