Rondneuzen in mailbox werknemer kost werkgever duizenden euro’s

Een werkgever wordt geïnformeerd over onenigheid tussen een teamleider en zijn team. Om te controleren wat er nu echt speelt rondom die teamleider, besluit de werkgever onaangekondigd de e-mailberichten in zijn werkaccount te controleren. Daaruit blijkt dat hij niet alleen goederen voor eigen gewin heeft doorverkocht, maar ook dat hij zich racistisch heeft uitgelaten en een heimelijke relatie had met een collega. De werkgever stapt naar de rechter met een ontbindingsverzoek. Daar krijgt hij een tik op de vingers wegens schending van de privacy. Maar het was toch het werkaccount?

Werknemers hebben ook binnen hun werkaccount recht op privacy. Alleen wanneer de werkgever een rechtvaardigingsgrond heeft, kan deze inbreuk op de persoonlijke levenssfeer standhouden. Die grond was er niet, zodat een vergoeding van € 10.000 door de rechter redelijk wordt geacht. Dit nog naast een vergoeding van € 60.000 wegens inkomensschade, omdat de rechter van mening is dat de verhoudingen tussen werkgever en werknemer verstoord zijn geraakt. Overigens wordt dit deels met de transitievergoeding verrekend, omdat dit ook is bedoeld ter compensatie van inkomensschade.