Programma innovatief en duurzaam MKB Groningen opnieuw open

Het Programma innovatief en duurzaam MKB Groningen is van 6 februari 2019 tot en met 31 december 2020 opnieuw opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen.

Doel

Het doel van het programma is het initiëren en faciliteren van innovatieve en duurzame projecten van het Gronings mkb. Kleine en middelgrote Groningse ondernemingen, eventueel in samenwerking met een kennisinstelling, komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidiabele kosten

  1. Investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting (investeringen die worden geactiveerd op de balans van de onderneming;
  2. Investeringen ten behoeve van de bouw van prototypes;
  3. Kosten voor de inzet van eigen uren die toe te rekenen zijn aan de realisatie van het project. Daarbij wordt gerekend met een vast uurtarief van € 50,-;
  4. De kosten voor inhuur van externe expertise.

De kosten genoemd onder punt 3 en 4 bedragen gezamenlijk maximaal 25% van de subsidiabele kosten.

Voor wie?

Dit programma is voor alle mkb-ers in Groningen, behalve voor bedrijven in detailhandel, horeca, visserij en primaire landbouw.

Voorwaarden

  1. Het project heeft een innovatief· karakter en richt zich op investeringen in vernieuwende technologie. Er wordt hierbij gekeken in hoeverre een project nieuw is in de provincie.  
  2. Het project levert een nieuw of· verbeterd product of productieproces op.  
  3. Het project is duurzaam. 
  4. Het project moet bijdragen aan de· economische ontwikkeling van Groningen.

Budget

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 50.000. Het voor deze periode beschikbare budget bedraagt € 1,6 miljoen.