De Faillissementswet wordt aangepast

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

U kunt als onderneming in financiële problemen de rechter vragen een stille bewindvoerder te benoemen. De stille bewindvoerder geeft u advies en begeleiding in de omgang met uw schuldeisers. Om een faillissement te voorkomen helpt de stille bewindvoerder u bij het vinden van een oplossing voor de financiële problemen.
Ook buiten faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze niet blokkeren.
U mag als ondernemer in financiële moeilijkheden een akkoord sluiten met schuldeisers om daarmee problematische schulden te herstructureren. Deze overeenkomst kan worden goedgekeurd door de rechter.
Pre-pack wordt mogelijk. Hierbij maakt de rechter voor een mogelijk faillissement bekend wie de curator wordt. U kunt dan met de toekomstig curator een eventuele doorstart na het faillissement voorbereiden.
Er komen verschillende mogelijkheden om doorstart van noodlijdende bedrijven makkelijker te maken.

Voor wie?

Alle bedrijven.

Wanneer?

Wanneer de wijziging van de Faillissementswet ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.