Na vakantie in quarantaine?

Het vakantieseizoen is gestart. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?

Reizen naar landen met code geel

Gele landen zijn landen waar min of meer dezelfde besmettingsrisico’s als in Nederland gelden. Ook de lokale regels voor het houden van voldoende afstand, handhygiëne en het dragen van mondkapjes zijn vergelijkbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de landen Duitsland, Frankrijk en Italië.

Ziek in een land met code geel?

Wordt de werknemer ziek tijdens een verblijf in een geel land – het maakt dan niet uit of hij gewoon ziek is of corona krijgt –  dan meldt hij zich ziek en is sprake van ziekteverlof, waarvoor een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte geldt.

Repatriëring code geel

De overheid gaat geen mensen meer repatriëren vanwege corona. Als iemand het risico neemt om naar een regio te gaan met code geel, is dat voor eigen risico. Het is ook van belang om de polisvoorwaarden van de zorgverzekering te checken om te kijken wat er vergoed wordt.

Reizen naar land met code oranje

Is er sprake van een oranje land, zoals Zweden, dan geeft het land zelf aan dat Nederlandse toeristen (nog) niet welkom zijn of de Nederlandse overheid geeft aan dat het risico op een besmetting met het coronavirus in dat land nog groter is dan in Nederland. Vakantiereizen naar oranje landen worden daarom afgeraden.

Repatriëring code oranje

Ook bij een land met code oranje, helpt de overheid dus niet bij repatriëring. Een reisorganisatie moet dat wel. Ze zijn verplicht om voor de reizigers die een pakketreis hebben geboekt, te zorgen. Dit betekent dat in de situatie dat het land van code geel naar code oranje gaat, mensen gerepatrieerd worden. Dit geldt dus alleen voor pakketreizen van reisorganisaties. Dus niet voor zelf geboekte reizen.

Quarantaine

Gaat een werknemer naar een land met code oranje, dan adviseert de Rijksoverheid dringend bij terugkomst in Nederland meteen thuis twee weken in quarantaine te gaan. De werknemer die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code oranje weet dus dat hij na terugkeer in quarantaine moet. Als zij thuis kan werken is, dat geen probleem. Is dat niet het geval, dan kan hij dus niet werken. Omdat hij/zij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit kan betekenen dat hij tijdens de periode van quarantaine dan geen recht op loon heeft. Een andere optie is dat de werknemer gedurende de quarantaineperiode vakantiedagen opneemt.

Quarantaine: van geel naar code oranje

Gaat een land tijdens de vakantie van code geel naar code oranje, waardoor de werknemer tijdens de vakantie of na terugkeer toch in quarantaine moet, dan ligt dit in beginsel niet in de risicosfeer van de werknemer. Dit kan anders zijn als er vooraf al signalen waren dat de code van het land van geel naar oranje zou kunnen veranderen.

Tip! Informeer uw werknemers op voorhand schriftelijk over de consequentie als ze naar een land op vakantie gaan met code oranje en vervolgens in quarantaine moeten. Op die manier weet de werknemer op voorhand waar hij aan toe is en kan hij zijn gedrag daarop aanpassen.

Let op! Net zoals bij de landen met code geel geldt ook hier dat als de werknemer tijdens zijn vakantie corona krijgt of anderszins ziek wordt, u het loon moet doorbetalen.

Geen arbeid, wel loon

Sinds 1 januari 2020 is de hoofdregel in de wet gewijzigd van ‘geen arbeid, geen loon’ naar ‘geen arbeid, wel loon’. Dit laatste is alleen anders indien de oorzaak voor het niet verrichten van de arbeid voor rekening en risico van de werknemer komt. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever.

Reizen naar land met code rood

De landen met code rood zijn nagenoeg volledig afgesloten voor reizigers. Afreizen naar dergelijke landen wordt ernstig afgeraden omdat er ‘levensbedreigende situaties kunnen ontstaan’, bijvoorbeeld omdat het land in oorlog is. Daar zal uw werknemer niet met vakantie gaan en als hij dat wel doet, geheel op eigen risico.