Langer bijzonder uitstel aanvragen en verlengen

Ook na 31 december 2020 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis. Het kabinet heeft namelijk de termijn hiervoor verlengd tot 1 april 2021. Voor ondernemers die dit jaar al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 april 2021. De opgebouwde belastingschuld hoeft niet meteen na 1 april 2021 te worden voldaan. De ingangsdatum van de betalingsregeling van 36 maanden blijft voorlopig staan op 1 juli 2021.