Kleine bedrijven krijgen minder vaak financiering voor hun plannen dan grotere bedrijven

Kleine bedrijven krijgen minder vaak financiering voor hun plannen dan grotere bedrijven. Daardoor moeten zij uitwijken naar alternatieve geldschieters. Het CBS meldt op basis van de Financieringsmonitor dat 24 procent van het mkb aangeeft behoefte te hebben aan externe financiering. Van de mkb-bedrijven dat behoefte had aan financiering en hiertoe een aanvraag deed, kreeg 84 procent de financiering ook rond.

Financieringsbehoefte mkb neemt toe met bedrijfsgrootte

De financieringsbehoefte binnen het mkb neemt toe met de bedrijfsgrootte. Bij het microbedrijf (minder dan 10 werkzame personen) heeft 23 procent behoefte aan financiering. Bij het kleinbedrijf (10 tot 50 personen) en het middenbedrijf (50 tot 250 personen) ligt dat met respectievelijk 27 en 31 procent hoger. Het grootbedrijf heeft minder behoefte aan financiering, namelijk slechts 17 procent. Het zijn vooral jonge, snelgroeiende bedrijven en startups die behoefte hebben aan financiering.

Startups vallen vaak af

Van de bedrijven die aangeven een financieringsbehoefte te hebben, verkent 81 procent de mogelijkheden. Twee derde van de laatste groep doet daadwerkelijk een aanvraag voor financiering. Bij de startups zijn de meeste afvallers: meer dan de helft doet geen aanvraag nadat zij zich georiënteerd hebben. Vaak schatten zij hun slaagkans laag in.

Mkb krijgt minder vaak financiering dan grootbedrijf

Van de bedrijven in het mkb die een aanvraag doen voor financiering, slaagt 84 procent erin om de financiering ook daadwerkelijk binnen te halen. Dit is een stuk lager dan bij het grootbedrijf, waar 99 procent van de aanvragen leidt tot financiering. Naast bedrijfsgrootte dragen ook financiële gezondheid en beschikbaarheid van onderpand bij aan de slaagkans. De ICT en zakelijke dienstverlening zijn bedrijfstakken binnen het mkb waar een aanvraag het minst vaak leidt tot financiering.

Traditionele financieringsvormen komen het meest voor

Bij de externe financiering van het mkb komen traditionele vormen, zoals bankleningen (40 procent), leasing (21 procent) en rekeningen-courant (12 procent) het meest voor. Het aandeel van deze traditionele financieringsvormen neemt toe met de bedrijfsgrootte. Kleinere ondernemingen doen het vaakst een beroep op alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding en informele investeerders, omdat bij deze vormen minder hoge eisen worden gesteld.

Bron: Nextens