Kabinet komt tegemoet aan MKB: hogere vrije ruimte voor kleine werkgevers

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Heeft u personeel? U kunt tot € 2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan uw werknemers. De werkkostenregeling (WKR), waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd.

Op dit moment mag u tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop kunt u onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat u in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunt stellen in plaats van 4800 euro nu. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden.

Voor wie?

Ondernemers met personeel

Wanneer?

De wijziging van de werkkostenregeling gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.