Hoeveel mag je in 2024 belastingvrij schenken?

In 2024 blijft het mogelijk om belastingvrij te schenken. De standaard vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt € 6.633 per kind, terwijl voor schenkingen aan anderen een algemene vrijstelling van € 2.658 geldt.

Let op! Schenking door beide ouders worden aangemerkt als één schenking, ook als u niet meer samen bent.

Vrijstelling per jaar
De vrijstelling is van toepassing per kalenderjaar. Het is belangrijk om op te merken dat een schenking in december 2023, zoals met kerst, geen invloed heeft op de mogelijkheid van een opnieuw vrijgestelde schenking in januari van dit jaar.

Schenking aan kleinkinderen
Voor schenkingen aan je kleinkinderen geldt geen specifieke vrijstelling. Je kunt echter gebruikmaken van de algemene vrijstelling die in 2024 is vastgesteld op € 2.658. Indien het geschonken bedrag hoger is dan deze algemene vrijstelling, is er echter wel een speciaal tarief van toepassing voor schenkingen aan kleinkinderen, zie hieronder.

Tarieven
Schenk je meer dan genoemde vrijstellingen aan je kinderen, dan moeten zij belasting betalen over het meerdere boven € 6.633. Bij een schenking aan je kinderen bedraagt het tarief 10% tot een bedrag van € 152.368. Over het meerdere is het tarief 20%.
Voor schenkingen aan kleinkinderen geldt een tarief van 18% over het bedrag tot € 152.368, daarboven geldt een tarief van 36%.

Als je aan een derde (bijvoorbeeld een broer, tante, neef of nicht) meer schenkt dan de algemene vrijstelling, dan zijn de belastingtarieven respectievelijk 30% en 40%.

Let op! De ontvanger van de schenking betaalt in beginsel de schenkbelasting. Als schenker kan je er echter voor kiezen om de schenkbelasting te betalen, bekend als een ‘schenking vrij van recht’. De te betalen schenkbelasting is dan wel hoger omdat de betaling van de schenkbelasting ook weer als schenking wordt gezien.

Eenmalig extraatje voor je kinderen
Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 31.813. Bij aantoonbaar gebruik van de schenking voor een dure studie geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 66.268De eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling in verband met de eigen woning, ook wel bekend als jubelton is per 1 januari 2024 definitief komen te vervallen.