Geen of een te lage voorlopige aanslag 2018 gehad?

Heeft u over het jaar 2018 al een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting gehad, maar verwacht u dat deze te laag is? Kom dan snel in actie en voorkom dat u 8% rente moet betalen aan de Belastingdienst. Dit geldt ook voor de inkomstenbelasting. Gelukkig geldt daar een lagere rente van 4%.

Heeft u al eerder een voorlopige aanslag 2018 gehad en verwacht u dat deze te laag is? Kom dan snel in actie! Hoewel de Belastingdienst pas rente voor het belastingjaar 2018 berekend vanaf 1 juli 2019, heeft de Belastingdienst ook 14 weken de tijd om een aanslag op te leggen. Alleen een uiterlijk 24 maart 2019 ingediend verzoek om een nadere voorlopige aanslag geeft daarom zekerheid dat u in ieder geval geen rente hoeft te betalen. Uw verzoek *) moet dan immers uiterlijk 30 juni 2019 tot een aanslag hebben geleid.

Let op!
Dient u uw verzoek na 24 maart 2019 *) in, dan betekent dit niet automatisch dat u belastingrente moet betalen. Als de Belastingdienst snel is en de nadere voorlopige aanslag oplegt vóór 1 juli 2019, betaalt u geen rente. U heeft dit dan echter niet meer in eigen hand, maar bent afhankelijk van de snelheid van de Belastingdienst.

Nog geen voorlopige aanslag VPB of IB 2018 gehad? Dan heeft u langer de tijd. Als uw verzoek om een voorlopige aanslag vóór 1 mei 2019 *) bij de Belastingdienst binnen is, hoeft u geen belastingrente te betalen.

*) Uiteraard kunnen wij een voorlopige aanslag voor u aanvragen of laten wijzigen. Neem daarvoor voor 24 maart a.s. contact met ons op.