Geen naheffing btw-teruggaaf als fiscus simpele fout niet corrigeert

Een ondernemer houdt zich bezig met de begeleiding van (minderjarige) artiesten. Hij claimt over een aantal kwartalen btw-aftrek. De aftrek wordt verleend, nadat de inspecteur facturen heeft opgevraagd en gecontroleerd. Hij maakt daarbij het voorbehoud dat de btw achteraf kan worden gecorrigeerd. Enkele jaren later blijkt bij een boekenonderzoek dat de btw-teruggaaf ten onrechte is verleend. De inspecteur legt daarom een naheffingsaanslag op. Ten onrechte, oordeelt Hof Den Haag. De btw kan niet worden nageheven over de kwartalen waarvan de facturen zijn gecontroleerd. De ondernemer beroept zich terecht op opgewekt vertrouwen.