Forfaitaire rendementen box 3 voor 2019

De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor de box-3-heffing bedragen in 2019 (tussen haakjes forfaitair rendementspercentages 2018):
 

Belastbaar vermogen Forfaitair rendement
< € 71.651 1,94% (2,02%)
€ 71.651 tot € 989.937 4,55% (4,33%)
> € 989.736 5,60% (5,38%)