Elektronisch deponeren jaarrekening verplicht voor micro- en kleinbedrijf per 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 moeten rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein de jaarrekening met Standard Business Reporting (SBR) bij de Kamer van Koophandel deponeren. Sinds 1 juli 2016 is er een wet die het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het Handelsregister regelt. Voor de bedrijfsklasse micro en klein is deponeren met SBR of via de online service Zelf Deponeren Jaarrekeningen (ZDJ) verplicht voor boekjaar 2016. Voor middelgrote bedrijven geldt deze verplichting naar verwachting vanaf boekjaar 2017. Voor grote rechtspersonen is dat vanaf 2019.