Einde versoepeling urencriterium met ingang van 1 juli 2021

De versoepeling van het zogenoemde urencriterium is na 30 juni 2021 niet verder verlengd. In het licht van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, werd een verlenging van de versoepeling van het urencriterium niet langer noodzakelijk geacht. De versoepeling van het urencriterium hield in dat in het eerste halfjaar 2021 de ondernemer geacht wordt ten minste 24 uren per week aan zijn/haar onderneming te hebben besteed, ook als dat feitelijk niet zo was. Vanaf 1 juli tellen alleen de daadwerkelijk aan de onderneming bestede uren weer mee voor het urencriterium van tenminste 1.225 uren per kalenderjaar. Als de ondernemer aan het urencriterium voldoet, maakt hij/zij aanspraak op verschillende ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek.