Effectieve box-3-heffing van 75% is geen buitensporig zware last

Een vrouw heeft eind 2015 ruim € 192.000 aan bank- en spaartegoeden en premiedepots. Daarnaast bezit zij vrijgestelde groene beleggingen. Zij moet over de bank- en spaartegoeden en de premiedepots box-3-heffing betalen. Kijkend naar het nominale rendement van risicomijdende beleggingen concludeert Hof Den Bosch dat het veronderstelde rendement van 4% in 2015 weliswaar niet langer haalbaar was, maar een rendement van 1,6% nog wel. Uitgaande van een tarief van 30% komt de box-3-heffing effectief neer op 75% . De vrouw wordt met een dergelijke heffing niet geconfronteerd met een buitensporig zware last, aldus het hof. De vraag komt op wat dan wel buitensporig is.