DGA met rekening-courant schuld aan eigen bv gaat daar belasting over betalen

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Leent u van uw eigen besloten vennootschap? Het kabinet heeft ervoor gekozen om met de zogeheten rekening courant (RC) maatregel lenen van de eigen BV door dga's te beperken en belastinguitstel in box-2 tegen te gaan. Met deze maatregel worden deze schulden voor zover ze meer bedragen dan € 500.000 belast in box-2 van de inkomstenbelasting. Zie hier de tarieven voor box2-inkomen. 

Voor wie?

DGA's die lenen van de eigen bv

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Vermoedelijk is dat in het jaar 2022. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

Tip: Inventariseer uw schulden bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Zorg dan dat u de schuldenlast vóór 2022 heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000.