De dividendbelasting gaat in 2024 op de schop

Een eigen BV en dividend uitkeren

De dividendbelasting gaat in 2024 op de schop. Het kabinet introduceert voor dit 'box 2-inkomen' twee belastingschijven. Het kan daarom nuttig zijn om eerder of juist later dividend uit te keren. In een stelsel met twee schijven betaal je straks minder voor inkomsten tot € 67.000 (of het dubbele als er een fiscaal partner is) en meer voor alles daarboven. 

In het kort

  • Introductie van twee belastingschijven in box 2: tot € 67.000 (24,5%) en daarboven (33%).
  • Doel: tegengaan van oppotten van winsten/geld in bv’s en gelijkere belasting tussen verschillende inkomensoorten.
  • Box 2 tarieven in 2023 zijn 26,9%; in 2024 variëren ze tussen 24,5% en 33% afhankelijk van de hoogte van het dividend.

Houdt er rekening mee dat als u in 2023 nog een dividenduitkering doet en u het nettobedrag op een spaarrekening zet/belegt in aandelen of onroerend goed, uw belastbaar inkomen 2024 in box 3 wordt verhoogd en u daardoor in 2024 mogelijk meer belasting zult betalen over uw forfaitair rendement in box 3!

Het omslagpunt, daar waar het niet uitmaakt of u in 2023 of in 2024 dividend uitkeert, ligt bij een aandeelhouder zonder fiscaal partner op € 93.350 (€ 186.700 als er wel een fiscaal partner aanwezig is). Keert u meer uit, dan kunt u het beste uitkeren in 2023. Let op: daarbij is geen rekening gehouden met een mogelijk hoger forfaitair rendement in box 3 en meer verschuldigde belasting over dit rendement in 2024. Omdat op dit moment onzeker is hoe geld dan nu naar privé wordt gehaald in de toekomst belast gaat worden in box3, kan dus ook niet met 100% zekerheid worden gezegd dat onderaan de streep daadwerkelijk een fiscaal voordeel wordt behaald door de dividenduitkering te vervroegen. Het rendement op spaargeld in box 3 voor 2024 is op dit moment niet bekend, het forfaitair rendement op beleggingen/andere bezittingen voor 2024 is wel al vastgesteld: 6,04%