Compensatie transitievergoeding

Het UWV zal de kleine werkgever een compensatie verstrekken voor de door hem verschuldigde transitievergoedingen aan zijn werknemers, wanneer hij de onderneming door pensionering of wegens ziekte of gebreken niet kan voortzetten. Dit wordt geregeld in het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (verwachte ingangsdatum 1 januari 2020). Ook wordt voorgesteld om in de situatie waarin de werkgever van een onderneming met minder dan 25 werknemers (nog nader bij regelgeving te bepalen aantal) overlijdt en de onderneming wordt beëindigd, de erfgenamen of medewerkgevers in aanmerking te laten komen voor compensatie van de verstrekte transitievergoedingen.

Over de hoogte van deze compensatie is nog niets bekend; dit zal nog in nadere regels worden uitgewerkt. Hiermee wordt een kleine werkgever tegemoetgekomen. Immers, ondernemers die hun bedrijf beëindigen, moeten nu nog vaak flinke vergoedingen betalen aan hun personeel als zij hun bedrijf gedwongen moeten staken. Dit is vaak een flinke tegenvaller, die (helaas) niet te vermijden is.

Bron: Fiscount