Compensatie langdurig zieke werknemer

Wanneer u een langdurig zieke werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, bent u een transitievergoeding verschuldigd. Pas vanaf 2019 is het mogelijk om hiervoor een compensatie te ontvangen.

Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd. Die transitievergoeding bent u ook verschuldigd als u een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling ontslaat. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest en het maandsalaris.

Let op! De maximale transitievergoeding bedraagt momenteel € 76.000 bruto, of een jaarsalaris als dat hoger is. Dit maximale bedrag gaat per 1 januari 2017 omhoog naar € 77.000.

Compensatie
In de toekomst worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Aanvankelijk was het de bedoeling dat die compensatieregeling zou ingaan per 1 januari 2018, maar dat is niet haalbaar gebleken. De verwachting is nu dat de regeling ingaat per 1 januari 2019. De compensatie zal plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier tegenover staat wel een verhoging van de uniforme Awf-premie die werkgevers betalen.