BTW onbetaalde inkoopfactuur

Als u een factuur ontvangt van uw leverancier, mag u de btw daarover direct aftrekken. Dit mag u doen voordat u de factuur hebt betaald. Betaalt u de factuur uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk? Of krijgt u het factuurbedrag (gedeeltelijk) terug? Dan moet u de btw terugbetalen die u te veel hebt afgetrokken.

Wanneer btw terugbetalen?

U betaalt de btw terug:

  • op het moment dat u het factuurbedrag (deels) hebt teruggekregen
  • op het moment dat duidelijk is dat u de factuur niet (geheel) gaat betalen
  • maximaal 1 jaar (tot 1 januari 2017 was dit 2 jaar) na de uiterste betaaldatum van de factuur (de 1-jaarstermijn)

U vult deze btw in op de btw-aangifte over het tijdvak waarin één van deze mogelijkheden plaatsvindt.

Overgangsrecht

Is de uiterste betaaldatum van een factuur gelegen in het jaar 2015? En is deze nog niet betaald op 1 januari 2017? Dan wordt de 1-jaarstermijn geacht te gaan lopen op 1 januari 2016. Dit betekent dat de btw die in 2015 is afgetrokken, maar op 1 januari 2017 nog niet is betaald op die datum verschuldigd is.

Zie ook het artikel over teruggave btw bij een onbetaalde verkoopfactuur.