Belastingheffing box 3 vanaf 2017

U betaalt momenteel meer belasting in box 3 dan dat u aan rendement ontvangt. Dat geldt met name ten aanzien van de rente op uw spaartegoed. Daarom wordt vanaf 1 januari 2017 het heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige en het fictieve rendement van 4% wordt vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen. Voor het jaar 2017 wordt het fictief rendement 2,87% tot een vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige), tussen € 100.000 en € 1 miljoen 4,60% en daarboven 5,39%.

Conclusie: fiscale partners met een box 3-vermogen kleiner dan € 623.000 zijn voordeliger af met de toekomstige systematiek. Voor alleenstaanden geldt dat bij een box 3-vermogen tot € 314.000.

Onder de huidige regeling maakt het niet veel uit bij welke partner het vermogen in box 3 wordt aangegeven. Het schuiven met vermogensbestanddelen tussen de partners wordt vanaf 2017 echter wel van belang in verband met de verschillende fictieve rendementen. Heeft u een box 3-vermogen van € 200.000. Dan is het verstandig om dit over u beiden gelijkelijk te verdelen, zodat bij ieder van u het fictief rendement van 2,87% van toepassing is. Verdeelt u niet, dan bedraagt het fictief rendement van uw box 3-vermogen boven € 100.000 4,60%.

Let op! Een 50:50-toerekening is altijd voordelig voor de belastingdruk in box 3 als partners een schijfgrens overschrijden.

Voor grote vermogens betekent de wijziging in de box-3-heffing een flinke lastenverzwaring. Het is daarom zinvol om te kijken of er alternatieven zijn. Zo kunt u misschien beter uw eigenwoningschuld aflossen, of uw vermogen overbrengen naar een open of besloten fonds voor gemene rekening of misschien wel naar een BV? Het is de moeite waard om dit eens te laten uitzoeken.