Bedragen betaald aan derden

Betaalde je in 2023 bedragen aan iemand die niet bij jou in dienstbetrekking was of als ondernemer bij je werkte? Dan moet je die bedragen in januari 2024 aan de Belastingdienst doorgeven. Vergeten in januari? Dan adviseren wij je dit als nog te doen.

Renseigneringsverplichting
Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren tot en met 2021 hoefde je alleen bedragen door te geven als de Belastingdienst daarom vroeg. Voor de jaren vanaf 2022 ben je verplicht dit uit eigen beweging te doen. De verplichting geldt voor twee groepen administratieplichtigen:

  • inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen met een loonheffingennummer, en
  • bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo’s).

Uitgesloten betalingen
Bepaalde betalingen hoef je niet door te geven. Het gaat hier onder meer om betalingen voor werkzaamheden die zijn verricht als vrijwilliger, werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt met omzetbelasting, de werkzaamheden en diensten die zijn verricht als werknemer en de vergoedingen voor een auteursrecht.

Tip!
De renseigneringsverplichting geldt niet voor een niet in Nederland wonende of gevestigde werkgever die in Nederland geen inhoudingsplichtige is.

 Aan te leveren gegevens
Het aanleveren van de gegevens moet digitaal. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • naam, adres, bsn en geboortedatum van de ontvanger van de betaling,
  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen,
  • datum waarop je de uitbetaling hebt gedaan.

Uiterste datum 31 januari 2024
De in 2023 aan een derde betaalde bedragen moet je in de maand januari 2024 (uiterlijk 31 januari 20234) aan de Belastingdienst doorgeven. Dit moet je dus uit eigen beweging doen, je kunt niet wachten tot de Belastingdienst hierom vraagt.

Let op!
Naast betalingen in geld moet je ook betalingen in natura doorgeven.