AOW leeftijd nog verder omhoog

Het is al langer bekend dat de AOW-leeftijd de komende jaren omhoog gaat. Op dit moment staat al vast wat de AOW leeftijd dit jaar en in de komende vijf jaar is.

2016   65 jaar en zes maanden
2017   65 jaar en negen maanden
2018   66 jaar
2019   66 jaar en vier maanden
2020   66 jaar en acht maanden
2021   67 jaar

Minder bekend is, dat de AOW leeftijd gekoppeld is aan de gemiddelde levensverwachting. In het verleden is over een dergelijke verhoging afgesproken dat deze vijf jaar voor de inwerkingtreding bekend moet worden gemaakt. Op 31 oktober 2016 heeft het kabinet daarom laten weten dat de AOW leeftijd in 2022 met drie maanden omhoog gaat. Daarmee komt de nieuwe AOW leeftijd in 2022 uit op 67 jaar en drie maanden.