Aftrek congres en zakenlunch naar 80%

Aftrek congres en zakenlunch naar 80%

De aftrek voor bepaalde zakelijke kosten zoals een zakenlunch, een receptie of congressen en seminars gaat vanaf 2017 omhoog van 73,5% naar 80%. Deze wetswijziging is recent bij de Tweede Kamer ingediend. De verhoging van de aftrekmogelijkheid van deze zogenaamde ‘gemengde kosten’ geldt alleen voor IB-ondernemers en resultaatgenieters. Voor BV's blijft het percentage 73,5.

Het gaat om de volgende in aftrek beperkte kosten en lasten die verband houden met:

  • voedsel, drank en genotmiddelen,
  • representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak,
  • congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Al jarenlang is in de wet bepaald dat deze kosten tot een bedrag van € 4.500 niet in aftrek komen op de winst. Naar keuze kan de belastingplichtige ook kiezen om in plaats van een niet aftrekbaar bedrag van € 4.500, 26,5% van de genoemde kosten niet in aftrek te brengen. 73,5% van deze kosten zijn dan wel aftrekbaar. Met de wetswijziging verhoogt de staatssecretaris het aftrekpercentage van 73,5% naar 80%. Het bedrag van € 4.500 wordt niet verlaagd.