Aanvraag compensatieregeling transitievergoeding compensatie mogelijk vanaf 2020

Heeft u of uw klant een werknemer ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het beëindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt en is er een transitievergoeding betaald? Dan kunt u met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan bij dienstverbanden die zijn beëindigd vanaf 1 juli 2015. De Wet compensatie transitievergoeding maakt dit vanaf 1 april 2020 mogelijk.

Compensatie

Op het moment dat de regeling ingaat kan de compensatie aangevraagd worden. Het UWV vraagt documenten mee te sturen, waarmee aangetoond wordt dat de werkgever het dienstverband heeft beëindigd, plus de documenten met de redenen. Denk bijvoorbeeld aan de ontslagvergunning en de beëindigingsovereenkomst.

Transitievergoeding

Ook vraagt het UWV documenten die aantonen er een transitievergoeding is betaald, zoals gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en bewijs van betaling van de totale transitievergoeding.

Bewaar alle documenten

Het is van belang dat alle documenten die gepaard zijn gegaan met het ontslag, bewaard blijven. Het is namelijk nog niet bekend welke documenten precies nodig zijn voor de aanvraag. Medische gegevens, zoals de aard van de ziekte, zullen echter niet opgevraagd worden door het UWV.

Bron: Nextens