Actueel

Wat kan je in het jaar 2023 belastingvrij schenken

Ook in 2023 kan er weer belastingvrij worden geschonken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, bedraagt in 2023 € 6.035 per kind. De algemene vrijstelling voor een schenking aan ieder ander bedraagt in 2023 € 2.418. Let op! Schenkingen door beide ouders worden aangemerkt als één schenking, ook ...

Lees meer

Loket open voor subsidie emissieloze bestel- en bedrijfsauto

Ondernemers kunnen sinds 10 januari jl. weer subsidie aanvragen bij de RVO voor hun investeringen in nieuwe emissieloze bestel- of bedrijfsauto’s via de Subsidieregeling Emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA). De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs uit de overeenkomst zonder btw (voertuigcategorie N2 tot ...

Lees meer

Bedagen betaald aan derden

Betaalde je in 2022 bedragen aan iemand die niet bij jou in dienstbetrekking was of als ondernemer bij je werkte? Dan moet je die bedragen in januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven. Vergeten in januari? Dan adviseren wij je dit als nog te doen. Renseigneringsverplichting Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ...

Lees meer

Denk aan btw-deadlines bij onroerende zaken

Heeft u er bij de koop of verkoop van een onroerende zaak voor gekozen om btw-belast te kopen of te leveren? In dat geval moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het pand aan hem/haar is geleverd, een schriftelijke verklaring ...

Lees meer

Vrije ruimte 2023 naar 3 procent

De vrije ruimte in de werkkostenregeling is in 2023 verruimd. Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Werkgevers kunnen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden. Sommige werkgevers gebruiken de vrije ruimte momenteel om ...

Lees meer

Dien voor 1 april suppletieaangifte in en voorkom belastingrente

Een suppletieaangifte moet worden ingediend zodra duidelijk wordt dat er te weinig of te veel btw is betaald. Heeft u te weinig btw betaald, dan is belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voorkomen door de ...

Lees meer

BTW onbetaalde inkoopfactuur

Als u een factuur ontvangt van uw leverancier, mag u de btw daarover direct aftrekken. Dit mag u doen voordat u de factuur hebt betaald. Betaalt u de factuur uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk? Of krijgt u het factuurbedrag (gedeeltelijk) terug? Dan moet u de btw terugbetalen die u te ...

Lees meer

Teruggaaf BTW oninbare vordering

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen. Wanneer terugvragen? U ...

Lees meer

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, ook wel de dga-taks genoemd, aangenomen. Dit wetsvoorstel wil bij leningen van meer dan € 700.000 bij de eigen bv, het bedrag boven die € 700.000 belasten in box 2. Ontmoedigen lenen bij eigen bv Met het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ ...

Lees meer
Er bevinden zich nog 58 nieuwsberichten in ons archief