Actueel

Vrijwilligersregeling

Als u met vrijwilligers werkt kan de vrijwilligersregeling van toepassing zijn. In dat geval hoeft u geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Aan het toepassen van de vrijwilligersregeling zijn wel enkele voorwaarden verbonden. In deze handreiking komen achtereenvolgens de volgende ...

Lees meer...

Verblijfkosten eigen rijders verhoogd

Eigen rijders die meerdaagse internationale ritten maken, mogen – onder voorwaarden – een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen voor verblijfskosten. Het vaste bedrag hiervoor van € 35 per gereden dag (in 2016) is verhoogd ...

Lees meer...

Lunch op het werk en de Belastingdienst

Elke donderdagmiddag houden uw werknemers een lunchvergadering op kantoor. U verzorgt de broodjes, wat te drinken en een stuk fruit. Is deze lunch belast of onbelast? Als u een lunch verstrekt aan uw werknemers op kantoor, dan is deze lunch ...

Lees meer...

De samenstellingsverklaring

Wanneer een accountant het bestuur van de organisatie (of: de ondernemer) helpt bij het maken van de jaarrekening, geeft hij hierbij een samenstellingsverklaring af. Hierin staat de volgende informatie: de inhoud van de opdracht de verantwoordelijkheden van het bestuur de verantwoordelijkheden van de ...

Lees meer...

Dien voor 1 april suppletieaangifte in en voorkom belastingrente

Een suppletieaangifte moet worden ingediend zodra duidelijk wordt dat er te weinig of te veel btw is betaald. Heeft u te weinig btw betaald, dan is belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop ...

Lees meer...

BTW onbetaalde inkoopfactuur

Als u een factuur ontvangt van uw leverancier, mag u de btw daarover direct aftrekken. Dit mag u doen voordat u de factuur hebt betaald. Betaalt u de factuur uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk? Of krijgt u het factuurbedrag (gedeeltelijk) ...

Lees meer...

Teruggaaf BTW oninbare vordering

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Dan hebt u btw betaald die u ...

Lees meer...

Elektronisch deponeren jaarrekening verplicht voor micro- en kleinbedrijf per 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 moeten rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein de jaarrekening met Standard Business Reporting (SBR) bij de Kamer van Koophandel deponeren. Sinds 1 juli 2016 is er een wet die het elektronisch deponeren van de jaarrekening ...

Lees meer...