Actueel

Na vakantie in quarantaine?

Het vakantieseizoen is gestart. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet? Reizen naar landen met code geel Gele landen zijn landen waar min of meer dezelfde besmettingsrisico’s als in Nederland gelden. Ook ...

Lees meer

Uitreiking nieuwe btw-identificatienummers gestart

Sinds 10 oktober jl. stuurt de Belastingdienst eenmanszaken het nieuwe btw-identificatienummer (het btw-id) dat vanaf 1 januari 2020 geldig is. Het is een persoonlijk, uniek nummer dat net als het huidige nummer bestaat uit: NL – negen cijfers – B – twee cijfers. Dit nummer vervangt het bestaande btw-identificatienummer, maar ...

Lees meer

Kleineondernemersregeling (KOR) verandert

Ingangsdatum: 1 januari 2020 Wat verandert er? De kleineondernemersregeling (KOR) wordt gemoderniseerd. Nu geldt de kleineondernemersregelingals u in één jaar minder dan € 1.883 btw moet betalen. U krijgt dan belastingvermindering of u betaalt geen btw. Dat berekent u zelf en meldt u in uw laatste btw-aangifte van een jaar. In de nieuwe ...

Lees meer

Vereenvoudiging fiscale bijtelling fiets van de zaak

Ingangsdatum: 1 januari 2020 Wat verandert er? Fietst uw personeel op een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak? Dan gebruiken ze die fiets waarschijnlijk ook privé. Bijvoorbeeld voor het boodschappen doen of ophalen van de kinderen. Net als voor het privégebruik van een auto van de zaak, is er een bijtelling ...

Lees meer

Kabinet komt tegemoet aan MKB: hogere vrije ruimte voor kleine werkgevers

Ingangsdatum: 1 januari 2020 Wat verandert er? Heeft u personeel? U kunt tot € 2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan uw werknemers. De werkkostenregeling (WKR), waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Op dit moment mag u tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle ...

Lees meer

Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019 Wat is er veranderd? De inkomstenbelasting in box 1 (inkomsten uit werk en woning) is veranderd. Het belastingstelsel met 4 schijven wordt vervangen door een tweeschijvenstelsel. Het stelsel wordt stap voor stap aangepast vanaf 2019. In 2021 zijn er nog twee schijven. Voor AOW-gerechtigden zijn er 3 schijven. Het ...

Lees meer

Versnelde afbouw aftrekposten voor inkomstenbelasting

Ingangsdatum: 1 januari 2020 Wat verandert er? Het kabinet wil naast het versneld afbouwen van het maximale tarief voor aftrekkosten voor een eigen woning, dezelfde maatregel treffen voor andere grondslagverminderende posten. Het aftrektarief komt in 2023 uit op 37,05%. Het gaat om de volgende aftrekposten: De ondernemersaftrek De mkb-winstvrijstelling De terbeschikkingstellingsvrijstelling De persoonsgebonden aftrek Het doel van ...

Lees meer

Tarief box 2 gaat van 25% naar 26,90%

Ingangsdatum: 1 januari 2020 Wat verandert er? Heeft u inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap? U heeft een aanmerkelijk belang als u minimaal 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Inkomsten hieruit worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief op winst uit aandelen gaat van 25% ...

Lees meer

Tarief vennootschapsbelasting omlaag

Ingangsdatum: 1 januari 2019 Wat is er veranderd? Het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd. In 2019 bedraagt de eerste schijf (tot € 200.000 winst) 19%, de tweede 25%. Vanaf 2020 dalen die percentages naar respectievelijk 16,50% en 22,55% om in 2021 op 15% en 20,50% te ...

Lees meer

Dien voor 1 april suppletieaangifte in en voorkom belastingrente

Een suppletieaangifte moet worden ingediend zodra duidelijk wordt dat er te weinig of te veel btw is betaald. Heeft u te weinig btw betaald, dan is belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voorkomen door de ...

Lees meer

BTW onbetaalde inkoopfactuur

Als u een factuur ontvangt van uw leverancier, mag u de btw daarover direct aftrekken. Dit mag u doen voordat u de factuur hebt betaald. Betaalt u de factuur uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk? Of krijgt u het factuurbedrag (gedeeltelijk) terug? Dan moet u de btw terugbetalen die u te ...

Lees meer

Teruggaaf BTW oninbare vordering

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen. Wanneer terugvragen? U ...

Lees meer
Er bevinden zich nog 49 nieuwsberichten in ons archief