Actueel

Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij 30% meeruren

Werkgevers hoeven ook in 2021 niet alsnog de hoge WW-premie betalen als zij meer dan 30% meeruren verlonen dan contractueel overeengekomen is. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans betalen werkgevers sinds 1 januari ...

Lees meer

Kabinet komt tegemoet aan MKB: hogere vrije ruimte voor kleine werkgevers

Ingangsdatum: 1 januari 2020 Wat verandert er? Heeft u personeel? U kunt tot € 2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan uw werknemers. De werkkostenregeling (WKR), waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Op dit moment mag u tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle ...

Lees meer

Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019 Wat is er veranderd? De inkomstenbelasting in box 1 (inkomsten uit werk en woning) is veranderd. Het belastingstelsel met 4 schijven wordt vervangen door een tweeschijvenstelsel. Het stelsel wordt stap voor stap aangepast vanaf 2019. In 2021 zijn er nog twee schijven. Voor AOW-gerechtigden zijn er 3 schijven. Het ...

Lees meer

Versnelde afbouw aftrekposten voor inkomstenbelasting

Ingangsdatum: 1 januari 2020 Wat verandert er? Het kabinet wil naast het versneld afbouwen van het maximale tarief voor aftrekkosten voor een eigen woning, dezelfde maatregel treffen voor andere grondslagverminderende posten. Het aftrektarief komt in 2023 uit op 37,05%. Het gaat om de volgende aftrekposten: De ondernemersaftrek De mkb-winstvrijstelling De terbeschikkingstellingsvrijstelling De persoonsgebonden aftrek Het doel van ...

Lees meer

Tarief box 2 gaat van 25% naar 26,90%

Ingangsdatum: 1 januari 2020 Wat verandert er? Heeft u inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap? U heeft een aanmerkelijk belang als u minimaal 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Inkomsten hieruit worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief op winst uit aandelen gaat van 25% ...

Lees meer

Dien voor 1 april suppletieaangifte in en voorkom belastingrente

Een suppletieaangifte moet worden ingediend zodra duidelijk wordt dat er te weinig of te veel btw is betaald. Heeft u te weinig btw betaald, dan is belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voorkomen door de ...

Lees meer

Teruggaaf BTW oninbare vordering

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen. Wanneer terugvragen? U ...

Lees meer
Er bevinden zich nog 49 nieuwsberichten in ons archief