Actueel

Voorlopige (2024 en 2025) en definitieve (2023) forfaitaire rendementspercentages

De definitieve forfaitaire rendementspercentages 2023 voor de categorieën ‘bank- en spaartegoeden’ en ‘schulden’ zijn vastgesteld op 0,92% respectievelijk 2,46%. Deze percentages waren voorlopig vastgesteld op 0,36% respectievelijk 2,57%. Het forfaitaire rendementspercentage over 2023 voor de ‘overige bezittingen’ was al definitief vastgesteld op 6,17%. Voor 2024 is dit forfaitaire percentage definitief vastgesteld op ...

Lees meer

Invoering minimumuurloon

Invoering minimumuurloon Op 1 januari 2024 gaat de Wet invoering minimumuurloon in. Met deze wet geldt voor elke werknemer hetzelfde minimumuurloon. Het minimumuurloon is dan altijd gebaseerd op een arbeidsomvang van 36 uur per week. De reden om dit wetsvoorstel in te voeren is dat het minimumuurloon tot 2024 nog gekoppeld ...

Lees meer

Hoeveel mag je in 2024 belastingvrij schenken?

In 2024 blijft het mogelijk om belastingvrij te schenken. De standaard vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt € 6.633 per kind, terwijl voor schenkingen aan anderen een algemene vrijstelling van € 2.658 geldt. Let op! Schenking door beide ouders worden aangemerkt als één schenking, ook als u niet meer samen bent. Vrijstelling per ...

Lees meer

De dividendbelasting gaat in 2024 op de schop

Een eigen BV en dividend uitkeren De dividendbelasting gaat in 2024 op de schop. Het kabinet introduceert voor dit 'box 2-inkomen' twee belastingschijven. Het kan daarom nuttig zijn om eerder of juist later dividend uit te keren. In een stelsel met twee schijven betaal je straks minder voor inkomsten tot € ...

Lees meer

Dien voor 1 april suppletieaangifte in en voorkom belastingrente

Een suppletieaangifte moet worden ingediend zodra duidelijk wordt dat er te weinig of te veel btw is betaald. Heeft u te weinig btw betaald, dan is belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voorkomen door de ...

Lees meer

BTW onbetaalde inkoopfactuur

Als u een factuur ontvangt van uw leverancier, mag u de btw daarover direct aftrekken. Dit mag u doen voordat u de factuur hebt betaald. Betaalt u de factuur uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk? Of krijgt u het factuurbedrag (gedeeltelijk) terug? Dan moet u de btw terugbetalen die u te ...

Lees meer

Teruggaaf BTW oninbare vordering

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen. Wanneer terugvragen? U ...

Lees meer
Er bevinden zich nog 58 nieuwsberichten in ons archief