Actueel

Terugbetaling van belastingschulden ontstaan door corona

Vanaf 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om tijdig belasting te betalen. Terugbetaling van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen. De invorderingsrente zal per 1 januari 2022 stapsgewijs worden verhoogd naar het gebruikelijke niveau van ...

Lees meer

Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk

Vanaf volgend jaar mag de werkgever aan werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag geven. Voor alle dagen dat werknemers niet thuiswerken, blijft het mogelijk om een onbelaste reiskostenvergoeding te geven. De berekening hiervan kan vanaf volgend jaar wel wijzigen. Een werkgever kan op één dag niet zowel een onbelaste ...

Lees meer

Verliezen verrekenen: wat verandert er per 1 januari 2022?

Heb je of verwacht je verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting (hierna Vpb)? Bekijk dan tijdig de gevolgen van de gewijzigde verliesverrekeningsregels. De regels worden verruimd, maar ook beperkt vanaf 1 januari 2022. Verandering in regels verliesverrekening op hoofdlijnen Vanaf 1 januari 2022 zijn verliezen in tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tegelijkertijd zijn vanaf ...

Lees meer

De ontslaggronden op een rij 

In Nederland zijn er 7 specifieke hoofdgronden voor ontslag en 2 ‘verzamelgronden’. Elk van deze gronden wordt aangeduid met een letter, maar kent ook een eigen benaming.   De gronden die er op dit moment in Nederland zijn:  de a-grond (bedrijfseconomische redenen)  b-grond (ziekte of arbeidsongeschiktheid)  c-grond (frequent verzuim)  d-grond (disfunctioneren)  e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten ...

Lees meer

Toch nog nadere verlenging bijzonder uitstel belastingen tot eind september

Aanvankelijk besloot het kabinet de regeling uitstel van betaling in verband met de coronacrisis met ingang van 1 juli 2021 stop te zetten. De Tweede Kamer heeft echter middels een motie bij het kabinet aangedrongen op nadere verlenging met één kwartaal. Het kabinet geeft hier gehoor aan en heeft het ...

Lees meer

Invorderings- en belastingrente

Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Tot het einde van dit jaar bedraagt de invorderingsrente nog bijna nihil (0,01%). Met ingang van 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt het verder ...

Lees meer

Einde versoepeling urencriterium met ingang van 1 juli 2021

De versoepeling van het zogenoemde urencriterium is na 30 juni 2021 niet verder verlengd. In het licht van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, werd een verlenging van de versoepeling van het urencriterium niet langer noodzakelijk geacht. De versoepeling van het urencriterium hield in dat in het eerste halfjaar 2021 de ondernemer ...

Lees meer

Dien voor 1 april suppletieaangifte in en voorkom belastingrente

Een suppletieaangifte moet worden ingediend zodra duidelijk wordt dat er te weinig of te veel btw is betaald. Heeft u te weinig btw betaald, dan is belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voorkomen door de ...

Lees meer

Teruggaaf BTW oninbare vordering

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen. Wanneer terugvragen? U ...

Lees meer
Er bevinden zich nog 58 nieuwsberichten in ons archief