Actueel

De ontslaggronden op een rij 

In Nederland zijn er 7 specifieke hoofdgronden voor ontslag en 2 ‘verzamelgronden’. Elk van deze gronden wordt aangeduid met een letter, maar kent ook een eigen benaming.   De gronden die er op dit moment in Nederland zijn:  de a-grond (bedrijfseconomische redenen)  b-grond (ziekte of arbeidsongeschiktheid)  c-grond (frequent verzuim)  d-grond (disfunctioneren)  e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten ...

Lees meer

Toch nog nadere verlenging bijzonder uitstel belastingen tot eind september

Aanvankelijk besloot het kabinet de regeling uitstel van betaling in verband met de coronacrisis met ingang van 1 juli 2021 stop te zetten. De Tweede Kamer heeft echter middels een motie bij het kabinet aangedrongen op nadere verlenging met één kwartaal. Het kabinet geeft hier gehoor aan en heeft het ...

Lees meer

Invorderings- en belastingrente

Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Tot het einde van dit jaar bedraagt de invorderingsrente nog bijna nihil (0,01%). Met ingang van 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt het verder ...

Lees meer

Einde versoepeling urencriterium met ingang van 1 juli 2021

De versoepeling van het zogenoemde urencriterium is na 30 juni 2021 niet verder verlengd. In het licht van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, werd een verlenging van de versoepeling van het urencriterium niet langer noodzakelijk geacht. De versoepeling van het urencriterium hield in dat in het eerste halfjaar 2021 de ondernemer ...

Lees meer

Overzicht termijnen en kenmerken NOW

Lees meer

Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s gestart

Ondernemers die een emissieloze bedrijfsauto kopen of financial leasen, kunnen sinds 15 maart jl. daarvoor subsidie krijgen op grond van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). De ondernemer ontvangt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € ...

Lees meer

Werknemer weigert tijdens crisis aanbod andere baan – reden voor ontslag?

Een werkgever in de evenementenbranche verkeert in ernstige problemen door de pandemie en ziet ontslag van een werknemer als oplossing. De werknemer gaat niet akkoord met een vaststellingsovereenkomst (zonder transitievergoeding) en een gelijktijdig aanbod voor een vergelijkbare baan bij een ander bedrijf. De werkgever voelt zich in het nauw gedreven ...

Lees meer

Rondneuzen in mailbox werknemer kost werkgever duizenden euro’s

Een werkgever wordt geïnformeerd over onenigheid tussen een teamleider en zijn team. Om te controleren wat er nu echt speelt rondom die teamleider, besluit de werkgever onaangekondigd de e-mailberichten in zijn werkaccount te controleren. Daaruit blijkt dat hij niet alleen goederen voor eigen gewin heeft doorverkocht, maar ook dat hij ...

Lees meer

Vrije ruimte ook in 2021 op 3 procent

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook in 2021 verruimd. Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Werkgevers kunnen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden. Sommige werkgevers gebruiken de vrije ...

Lees meer

Langer bijzonder uitstel aanvragen en verlengen

Ook na 31 december 2020 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis. Het kabinet heeft namelijk de termijn hiervoor verlengd tot 1 april 2021. Voor ondernemers die dit jaar al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch ...

Lees meer

Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019 Wat is er veranderd? De inkomstenbelasting in box 1 (inkomsten uit werk en woning) is veranderd. Het belastingstelsel met 4 schijven wordt vervangen door een tweeschijvenstelsel. Het stelsel wordt stap voor stap aangepast vanaf 2019. In 2021 zijn er nog twee schijven. Voor AOW-gerechtigden zijn er 3 schijven. Het ...

Lees meer

Versnelde afbouw aftrekposten voor inkomstenbelasting

Ingangsdatum: 1 januari 2020 Wat verandert er? Het kabinet wil naast het versneld afbouwen van het maximale tarief voor aftrekkosten voor een eigen woning, dezelfde maatregel treffen voor andere grondslagverminderende posten. Het aftrektarief komt in 2023 uit op 37,05%. Het gaat om de volgende aftrekposten: De ondernemersaftrek De mkb-winstvrijstelling De terbeschikkingstellingsvrijstelling De persoonsgebonden aftrek Het doel van ...

Lees meer