Jaarrekeningen en tussentijdse overzichten

Hoe heeft uw bedrijf het afgelopen jaar gedraaid en hoe bent u gefinancierd? Dat leest u allemaal in de jaarrekening, bestaande uit een balans, winst- en verliesrekening met een toelichting hierop. Het samenstellen van de jaarrekening is wellicht dé expertise van een accountant. Wij stellen haar graag voor u samen.

En vindt u een periode van een jaar te lang, dan stellen wij tussentijdse overzichten voor u op. Dan weet u gedurende het gehele jaar waar u financieel staat. Deze overzichten kunnen per maand, kwartaal of halfjaarlijks worden opgesteld.

Wenst uw bank een jaarrekening in SBR (Standard Business Reporting)? Een door ons kantoor opgestelde jaarrekening kan in SBR bij de bank worden aangeleverd.