Investeringsbegrotingen

Investeringen kunnen een grote invloed hebben op uw organisatie. Als u gaat investeren wilt u uiteraard weten wat de (financiële) gevolgen hiervan zijn en of de investering wel financieel haalbaar is. Hierbij kunnen wij u behulpzaam zijn door het opstellen van een investeringsbegroting, maar ook door “gewoon” als klankbord te fungeren.